+31 (0)6 143 89 168 info@praktijkdewijzeuil.nl

Algemene voorwaarden

Lees alles over de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor Praktijk De wijze uil. Het bedrijf is gevestigd in Alkmaar, Jan Ekelsplein 57. Het bezoekadres van de Praktijk bevindt zich op afspraak in Gezondheidscentrum De Hoef, Cornelis Pronklaan 44, 1816 NP Alkmaar.
Praktijk De wijze uil is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72645369 met BTW nummer NL0055503146. 
Praktijk De wijze uil wordt in dit schrijven verder genoemd als Jacqueline.

 

Aanbod
Jacqueline biedt coaching en behandeling aan (jong)volwassenen die om welke reden dan ook hulp en ondersteuning wensen bij vragen, problemen of bij het bereiken van gestelde doelen, met als specialisatie behandeling bij trauma’s, angsten, stress en gevoelens van onmacht.


Cliënt

De persoon welke een zorgovereenkomst of (behandel)gesprek heeft bij Praktijk De wijze uil.


Privacy

Wat tijdens de begeleiding en gesprekken met Jacqueline besproken wordt, blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt toch melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft Jacqueline de wettelijke plicht dit te melden bij autoriteiten. Hierop kan Jacqueline door de cliënt niet worden aangesproken.

 

Dossier
De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heeft men recht op inzage van zijn dossier. Hiervoor kan apart een afspraak gemaakt worden.


Derden

Informatie aan derden wordt door Jacqueline alleen verleent na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. Indien dit laatste van toepassing is wordt de cliënt hiervan door Jacqueline in kennis gesteld.


Intakegesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek (het intakegesprek) wordt zowel de werkwijze van Praktijk De wijze uil besproken als de verwachtingen van de cliënt. Na wederzijdse overeenstemming gaat het intakegesprek over in een vervolggesprek. Mocht er tijdens het intakegesprek binnen een half uur duidelijk worden dat er geen klik is en/of vertrouwen, vanuit de cliënt of vanuit Jacqueline, dan is het gesprek binnen een half uur kosteloos voor de cliënt. Het aantal sessies is afhankelijk van het individuele proces van de cliënt. De gesprekken kunnen op verzoek van de cliënt gestopt en weer gestart worden. Ook kan de cliënt op zijn verzoek gesprekken verlengen. Mocht Jacqueline om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten, dan gaat dit uiteraard in overleg. Wanneer nodig en/of gewenst zal Jacqueline de cliënt doorverwijzen naar een andere instantie/therapeut.

Aansprakelijkheid

Jacqueline begeleidt en ondersteunt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat de gestelde doelen door de cliënt behaald zullen worden. Tevens is Jacqueline niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten, die ontstaan zijn tijdens of na de begeleiding of beëindiging van de zorgovereenkomst.

Bij verhindering

Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch via 0614389168 of via   e-mail info@praktijkdewijzeuil.nl of jacqueline@praktijkdewijzeuil.nl wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij te laat afzeggen wordt het gesprek/ de afspraak (met in acht nemen van de gereserveerde tijd) alsnog in rekening gebracht. Mocht het echter door onvoorziene omstandigheden voor Jacqueline niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden, dan wordt de afspraak (in overleg) verzet naar een ander moment. Jacqueline zal dan trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden dan geen kosten in rekening gebracht.

Tarieven

Voor de tarieven voor de intake en de behandelsessies verwijst Jacqueline u naar haar website www.praktijkdewijzeuil.nl (zie: tarieven).

Betaling

Na iedere sessie ontvangt de cliënt de factuur van de plaatsgevonden gesprekken en/of behandeling. De factuur dient binnen 2 weken na dagtekening te worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding van het factuurnummer. De betaling is niet afhankelijk van de (hoogte van de) vergoeding door de zorgverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren bij de ziektekostenverzekeraar over de mogelijkheden van vergoeding.

Beroepsvereniging

Jacqueline is ingeschreven bij beroepsvereniging BATC onder nummer BR-08260.

Locatie

In principe vinden de coaching- en counseling gesprekken plaats op het adres van Gezondheidscentrum De Hoef, Cornelis Pronklaan 44, 1816 NP Alkmaar. Desgewenst zijn andere locaties bespreekbaar..

Sla je vleugels uit en vlieg – vind de moed en bevrijd jezelf van trauma, angst en onmacht.

Contactgegevens

Locatie Praktijk De Wijze uil (uitsluitend op afspraak)

Gezondheidscentrum de Hoef

Cornelis Pronklaan 44 1816 NP Alkmaar

Postadres: Jan Ekelsplein 57,            1816 NT Alkmaar

Kvk-nummer: 72645369

AGB-code: 90065513

Neem contact op